Wat een pret!

Inmiddels drie weken geleden publiceerden wij de eerste droogrit en nu, drie droogritten verder, zijn er bijna vierhonderd ‘unieke’ deelnemers aan de droogritten en ruim 2.000 (!) inzendingen gecontroleerd. Nog niet iedereen heeft de controlekaart voor alle drie de ritten ingeleverd, maar dat kan nog steeds, ook voor de eerste droogritten kan dat nog. Novus Leo houdt de digitale rekenkamer voorlopig nog voor ons geopend.

Ontzettend leuk is het ook om te zien hoe enthousiast iedereen na het ontvangen van de uitslag nóg eens zijn best doet op de rit en ook controleert of alternatieve oplossingen (je twijfelt immers wel eens aan een keuze) dan wél goed zijn. Dat maakt het maken van de droogritten niet alleen een amusante bezigheid maar ook nog eens heel leerzaam!

Er zijn vast veel deelnemers die het ook leuk vinden te bekijken hoe goed ze het nu eigenlijk doen ten opzichte van de andere deelnemers. Dat ervaren expertklasse navigatoren de droogritten het best oplossen spreekt voor zich…

We hebben wat statistieken op een rij gezet: In bovenstaande grafiek is te zien dat het aantal inzendingen van droogrit 3 nog achterblijft bij de eerste twee droogritten. In onderstaande grafiek is te zien dat droogrit 2 wat moeilijker lijkt te zijn geweest dan droogrit 1.

Dat is ook wat wij hadden verwacht: pijlen kortste route is een systeem dat in bijna elke rally wel voorkomt terwijl de combinatie pijlen kortste route met barricaden vrijwel uniek is voor de SLS. En dat geldt zeker voor kompaspunten, maar om daar iets over te kunnen zeggen moeten we nog even wachten totdat het aantal deelnemers daaraan is gestegen tot een beter vergelijkbaar aantal.

Dit weekend is de laatste droogrit van deze reeks gepland, opnieuw een ander kaartleessysteem en met omrijden deze keer!

Tegelijkertijd met deze droogrit publiceren wij speciaal voor tourklasse-deelnemers een toelichting op het maken van omrijdconstructies zodat iedereen ook aan deze droogrit 4 mee kan doen: een hele pittige, niemand in onze organisatie heeft de droogrit tot nu toe foutloos kunnen oplossen, ook de uitzetter niet ;-).