Deelnamevoorwaarden SLS 2018

Op inschrijving voor de SLS 2018 zijn de volgende deelnamevoorwaarden van toepassing:

De SLS 2018 wordt verreden van woensdag 29 augustus 2018 t/m zondag 2 september 2018; de start is in Spa, België en de finish op de boulevard in Scheveningen, Nederland. Het Bijzonder Reglement SLS 2018 alsmede de nog uit te geven bulletins zijn van toepassing.

 

Auto

U kunt deelnemen aan de SLS met een deugdelijke klassieke (sport-) auto waarvan de ‘datum van eerste toelating’ ligt vóór 31 december 1976. Uw auto dient te voldoen aan alle wettelijke bepalingen van het land waar de auto ingeschreven staat.

Controleer altijd of uw polis voldoende dekking biedt om deel te kunnen nemen aan regelmatigheidsritten en uw inzittende(n) meeverzekerd zijn.

Zowel (semi-) mechanische als elektronische afstandmeters, al dan niet uitgerust met de mogelijkheid om de gemiddelde snelheid te meten, zijn toegestaan. Er mag gebruik gemaakt worden van digitale stopwatches en horloges. Een (niet GPS gestuurd) kompas is toegestaan.

Er vindt een verplichte technische keuring plaats op 18 augustus 2018, waarbij onder andere naar de technische geschiktheid van de auto wordt gekeken. Er wordt extra aandacht besteed aan de geluidsproductie van de auto en het uiterlijk. Auto’s die niet aan de geluidsnormen (zie bijzonder reglement) voldoen, kunnen reglementair worden bestraft of zelfs van deelname worden uitgesloten.

 

Klassen

U kunt zich voor de SLS 2018 inschrijven in de volgende klassen:

De Tourklasse voor equipes met weinig of geen rally ervaring.
Voor deelnemers in de tourklasse wordt een kosteloze instructieavond georganiseerd waarvoor u in het voorjaar 2018 wordt uitgenodigd. Bent u al eens in de top 10 van de tourklasse geëindigd? Dan adviseren wij u zich in te schrijven in de sportklasse.

De Sportklasse is bestemd voor de meer ervaren equipes. Bent u al eens geëindigd in de top 10 van de sportklasse? Dan adviseren wij u zich in te schrijven in de expertklasse.

In de Expertklasse strijden de meest ervaren equipes om eeuwige roem en de hoofdprijs: hun naam vereeuwigd in de SLS harington.

De organisatie behoudt zich het recht voor deelnemers naar een andere, meer passende klasse, te plaatsen. De organisatie behoudt zich tevens het recht voor inschrijvingen zonder opgave van redenen te weigeren.

 

Kosten

(alle genoemde bedragen zijn inclusief BTW)

Het all-in inschrijfgeld voor de 55e editie van de SLS bedraagt per equipe € 2.350,00.

Wat zit er in het pakket?
– 1 kaartleesinstructie avond (voor deelnemers in de toerklasse) voorafgaand aan de rally;
– 4 hotelovernachtingen tijdens de rally – op basis van een tweepersoonskamer;
– alle ontbijten, lunches en diners voor 2 personen;
– viering van het jubileum tijdens de rally voor 2 personen;
– feestelijk walking dinner en prijsuitreiking op zondag in Scheveningen;
– rallyschilden;
– alle routebescheiden, inclusief kaartmateriaal en uitleg.

 

Toeslag éénpersoonskamers

Bij het indelen van de hotelkamers proberen wij zo veel mogelijk rekening te houden met uw voorkeur: een twin room (met twee aparte bedden) of een double room (met één groot bed). Wilt u zeker zijn van aparte bedden, dan kunt u een extra eenpersoonskamer in de door ons geselecteerde hotels boeken, de extra kosten hiervoor bedragen € 550 per equipe.

 

Feestelijk walking dinner

Voor het feestelijke walking dinner en prijsuitreiking zijn extra kaarten verkrijgbaar voor € 25 per extra toegangskaart.

 

Geëmailleerde badge

Voor geïnteresseerden is ook van de 55e editie een fraaie ‘carbadge’ beschikbaar, de kosten hiervoor bedragen € 25 per plaquette.

 

Zakelijke inschrijving

U kunt voor de SLS 2018 ook kiezen voor een zakelijke inschrijving. Met een zakelijke inschrijving bent u tevens ‘vriend van de SLS’, en wordt een advertentie in het programmaboek en een vermelding op de website geplaatst.

De kosten voor een zakelijke inschrijving bedragen € 2.955,00, inclusief BTW.

Wij plaatsen de door u in .jpg of .pdf aan te leveren advertentie in het programmaboek (liggend A5-formaat) en uw bedrijfslogo wordt, inclusief link, op onze website geplaatst zodra u uw factuur heeft voldaan. U ontvangt direct op uw bedrijfsnaam een factuur.

 

Betalingen

Wij verzoeken inschrijvers een aanbetaling te doen en gebruik te maken van de in de inschrijfprocedure aangegeven betalingsmachtigingen. Uw inschrijving wordt geaccepteerd vanaf het moment dat wij een aanbetaling van € 700,- van u hebben ontvangen in combinatie met een machtiging voor het restantbedrag. Op de inschrijving is voorts de onderstaande annuleringsregeling van kracht. De organisatie zal het resterende bedrag via de machtiging rond 1 juni 2018 van uw rekening afschrijven.

Voor inschrijvingen die gedaan worden na 1 juni 2018 geldt dat het inschrijvingsbedrag op het moment van inschrijving ineens verschuldigd is.

Indien u geen gebruik wenst te maken van de genoemde machtigingsregeling dient u op het moment van inschrijven het volledige verschuldigde inschrijfgeld over te maken op onze bankrekening NL25ABNA0249303205 BIC: ABNANL2A ten name van 
Stichting Classic SLS, onder vermelding van de namen van de equipeleden.

Uw deelname is definitief nadat de volledige verschuldigde betaling is ontvangen. U ontvangt enkele weken voor de start de acceptatiebrief met bevestiging daarvan.

 

Annulering / force majeure

Indien u na inschrijving uw deelname annuleert, bent u, ongeacht de reden van annulering, het volgende verschuldigd:

– annuleert u vóór 1 april 2018: u ontvangt het door u betaalde inschrijfgeld verminderd met € 300 retour;
– annuleert u na 1 april doch voor 1 juni 2018 dan blijft u het volledige inschrijfgeld verschuldigd. Indien in overleg met de organisatie in dezelfde klasse een andere equipe van de wachtlijst kan worden ingeschreven wordt het door u voldane inschrijfgeld gerestitueerd, verminderd met € 300;
– na 1 juni 2018 leidt annulering tot verlies van de inschrijving en de reeds voldane inschrijfgelden;
– ingeval van annulering door de organisatie zal minimaal 20% van het inschrijfgeld worden terugbetaald.

 

Inschrijven

Acceptatie van inschrijving geschiedt op volgorde van ontvangst van betaling met een maximum van 150 deelnemers. De inschrijving sluit 1 augustus 2018 of zoveel eerder als het maximum toe te laten deelnemers van 150 is bereikt. Inschrijvingen zijn strikt persoonlijk en kunnen zonder schriftelijke toestemming van de organisatie niet aan derden worden overgedragen.

Met het inzenden van uw inschrijfgegevens verklaart u deze deelnamevoorwaarden te hebben gelezen en gaat u akkoord met deze deelnamevoorwaarden.

 

Let op:

Tijdens uw inschrijving vragen wij u om paspoort- en autogegevens en vragen wij u direct foto’s van bestuurder, navigator en auto te uploaden. Deze gegevens hebben wij nodig om overnachtingen en parkeerplaatsen te kunnen vastleggen. Zonder foto’s en deze gegevens kunt u uw inschrijving niet voltooien.
Houd dus paspoorten, kenteken en foto’s bij de hand!