Deelnamevoorwaarden SLS 2019

Op de inschrijving voor SLS 2019 zijn de volgende deelnamevoorwaarden van toepassing:

De 56SLS wordt verreden van donderdag 29 augustus t/m zondag 1 september 2019; de start is in Nürburg, naast de Nürburgring in Duitsland, en de finish is traditiegetrouw op de boulevard in Scheveningen, Nederland. Het bijzonder reglement SLS Classic 2019 alsmede de nog uit te geven bulletins zijn van toepassing.

 

Auto

U kunt deelnemen aan de SLS Classic met een deugdelijke klassieke (sport-) auto waarvan de ‘datum van eerste toelating’ ligt vóór 31 december 1976. Uw auto dient te voldoen aan alle wettelijke bepalingen van het land waar de auto ingeschreven staat.

Controleer altijd of uw polis voldoende dekking biedt om deel te kunnen nemen aan regelmatigheidsritten en zorg ervoor dat uw inzittende(n) meeverzekerd zijn.

Zowel (semi-) mechanische als elektronische afstandmeters, al dan niet uitgerust met de mogelijkheid om de gemiddelde snelheid te meten, zijn toegestaan. Er mag gebruik gemaakt worden van digitale stopwatches en horloges. Een kompas is toegestaan. Geen van deze apparatuur en meters mogen een GPS functie hebben. Het gebruik van (mobiele) navigatieapparatuur is niet toegestaan.

Er vindt een verplichte technische keuring plaats op zaterdag 17 augustus 2019, waarbij onder andere naar de technische geschiktheid van de auto wordt gekeken en de rallymaterialen worden uitgedeeld. Er wordt extra aandacht besteed aan de geluidsproductie van de auto en het uiterlijk. Auto’s die niet aan de geluidsnormen (zie bijzonder reglement) voldoen, kunnen reglementair worden bestraft of zelfs van deelname worden uitgesloten.

 

Inschrijving

U wordt via een email uitgenodigd zich in te schrijven voor de loting aan deelname voor de SLS 2019. Inschrijvingen kunnen zowel persoonlijk als zakelijk worden gedaan.

 

Klassen

U kunt zich voor de SLS 2019 inschrijven in de volgende klassen:

De tourklasse voor equipes met weinig of geen rally ervaring.
Voor deelnemers in de tourklasse wordt een kosteloze instructieavond georganiseerd waarvoor u in het voorjaar van 2019 wordt uitgenodigd. Bent u al eens in de top 10 van de tourklasse geëindigd? Dan adviseren wij u zich in te schrijven in de sportklasse.

De sportklasse is bestemd voor de meer ervaren equipes. Bent u al eens geëindigd in de top 10 van de sportklasse? Dan adviseren wij u zich in te schrijven in de expertklasse.

In de expertklasse strijden de meest ervaren equipes om eeuwige roem en de hoofdprijs: hun naam vereeuwigd in de SLS harington.

De organisatie behoudt zich het recht voor deelnemers naar een andere, meer passende klasse, te plaatsen.

 

Kosten (alle genoemde bedragen zijn inclusief BTW)

Het all-in inschrijfgeld voor de 56e editie van de SLS bedraagt per equipe € 2.295,00.

Wat zit er in het pakket?
– 1 kaartleesinstructie avond (voor deelnemers in de toerklasse) voorafgaand aan de rally;
– 4 hotelovernachtingen tijdens de rally, – inclusief de avond voorafgaand aan de rally – op basis van een tweepersoonskamer;
– alle ontbijten, lunches en diners voor 2 personen;
– feestelijk ‘walking dinner’ en prijsuitreiking op zondag in Scheveningen;
– rallyschilden;
– alle routebescheiden, inclusief kaartmateriaal en uitleg.

 

Toeslag éénpersoonskamers

Bij het indelen van de hotelkamers proberen wij zo veel mogelijk rekening te houden met uw voorkeur: een twin room (met twee aparte bedden) of een double room (met één groot bed). Wilt u zeker zijn van aparte bedden, dan kunt u een extra eenpersoonskamer in de door ons geselecteerde hotels boeken, de extra kosten hiervoor bedragen € 550 per equipe.

 

Feestelijk ‘walking dinner’

Voor het feestelijk ‘walking dinner’ en prijsuitreiking zijn extra kaarten verkrijgbaar voor € 25 per extra toegangskaart.

 

Geëmailleerde badge

Voor geïnteresseerden is ook van de 56e editie weer een fraaie ‘carbadge’ beschikbaar, de kosten hiervoor bedragen € 25 per badge.

 

Zakelijke inschrijving

U kunt voor de SLS Classic 2019 ook kiezen voor een zakelijke inschrijving. Met een zakelijke inschrijving bent u tevens ‘vriend van de SLS Classic 2019’, en wordt een advertentie in het programmaboek geplaatst.

De kosten voor een zakelijke inschrijving bedragen € 2.955,00, incl BTW.

Wij plaatsen de door u in .pdf aan te leveren advertentie in het programmaboek (liggend A5-formaat). U ontvangt direct op uw bedrijfsnaam een factuur.

 

Betalingen

Wij verzoeken inschrijvers een aanbetaling te doen en gebruik te maken van de in de inschrijfprocedure aangegeven (éénmalige) betalingsmachtigingen. De aanbetaling van € 400,- zal binnen twee weken worden geretourneerd indien u niet wordt ingeloot. Op de inschrijving is voorts de onderstaande annuleringsregeling van kracht. De organisatie zal het resterende bedrag via de machtiging rond 1 juni 2019 van uw rekening afschrijven.

Voor inschrijvingen die gedaan worden na 1 juni 2019 geldt dat het inschrijvingsbedrag op het moment van inschrijving ineens verschuldigd is.

Indien u geen gebruik wenst te maken van de genoemde machtigingsregeling dient u op het moment van inschrijven het volledige verschuldigde inschrijfgeld over te maken op onze bankrekening NL25ABNA0249303205 BIC: ABNANL2A ten name van Stichting Classic SLS, onder vermelding van de namen van de equipeleden.

Uw deelname is definitief nadat de volledige verschuldigde betaling is ontvangen. U ontvangt enkele weken voor de start de acceptatiebrief met bevestiging daarvan.

 

Annulering / force majeure

Indien u na inschrijving uw deelname annuleert, bent u, ongeacht de reden van annulering, het volgende verschuldigd:

– annuleert u vóór 1 april 2019: u ontvangt het door u betaalde inschrijfgeld verminderd met € 400 retour;
– annuleert u na 1 april doch voor 1 juni 2019 dan blijft u het volledige inschrijfgeld verschuldigd. Indien in overleg met de organisatie in dezelfde klasse een andere equipe van de wachtlijst kan worden ingeschreven wordt het door u voldane inschrijfgeld gerestitueerd, verminderd met € 400;
– na 1 juni 2019 leidt annulering tot verlies van de inschrijving en de reeds voldane inschrijfgelden;
– in geval van annulering door de organisatie zal minimaal 20% van het inschrijfgeld worden terugbetaald.

 

Acceptatie

In 2019 heeft de SLS gekozen voor een gewijzigde inschrijfprocedure, waarbij geïnteresseerden via een gewogen loting een deelnameplaats toegewezen krijgen. Equipes die in de afgelopen 5 jaren één of meer keer aan SLS hebben deelgenomen hebben bij de loting naar rato van het het aantal keren dat zij hebben deelgenomen een gewogen grotere kans op deelname dan nieuwkomers.

De organisatie behoudt zich het recht voor deelnemers te weigeren en/of in een andere wedstrijdklasse toe te laten. Inschrijvingen zijn strikt persoonlijk en kunnen zonder schriftelijke toestemming van de organisatie niet aan derden worden overgedragen.

Met het inzenden van uw inschrijfgegevens verklaart u deze deelnamevoorwaarden te hebben gelezen en gaat u akkoord met deze deelnamevoorwaarden.

 

Let op:

Tijdens uw inschrijving vragen wij u om paspoort- en autogegevens en vragen wij u direct foto’s van bestuurder, navigator en auto te uploaden. Deze gegevens hebben wij nodig om overnachtingen en parkeerplaatsen te kunnen vastleggen. Zonder foto’s en deze gegevens kunt u uw inschrijving niet voltooien.
Houd dus paspoorten, kenteken en foto’s bij de hand!