Deelnamevoorwaarden SLS 2021

 

De 57e SLS wordt verreden van donderdag 26 t/m zondag 29 augustus 2021; de start is net als in de vorige editie in Nürburg, naast de Nürburgring in Duitsland en de finish is traditiegetrouw op de boulevard in Scheveningen, Nederland.
Het bijzonder reglement SLS Classic 2021 alsmede de nog uit te geven bulletins zullen van toepassing zijn.

Gezien de bijzondere omstandigheden waarin wij ons vanwege het Coronavirus bevinden hebben wij op 29 maart 2020 alle ingeschreven deelnemers aan SLS 2020 de gelegenheid geboden te annuleren. Deelnemers die daar géén gebruik van hebben gemaakt, zijn daardoor automatisch deelnemer geworden aan de 57e editie van SLS die, wordt verschoven naar augustus 2021.

Vervolgens geldt voor alle deelnemers dat indien u na inschrijving uw deelname annuleert, u ongeacht de reden van annulering, de bedragen verschuldigd bent zoals in onderstaande annuleringsregeling vermeld wordt.
Op de inschrijving voor SLS 2021 zijn verder de volgende deelnamevoorwaarden van toepassing:

 

AUTO

U kunt deelnemen aan de SLS Classic met een deugdelijke klassieke (sport-) auto waarvan de ‘datum van eerste toelating’ ligt vóór 31 december 1976. Uw auto dient te voldoen aan alle wettelijke bepalingen van het land waar de auto ingeschreven staat.

Controleer altijd of uw polis voldoende dekking biedt om deel te kunnen nemen aan regelmatigheidsritten en zorg ervoor dat uw inzittende(n) meeverzekerd zijn.

In de auto aangebrachte of standaard aanwezige analoge of digitale hulpmiddelen voor afstand- en/of snelheid- en/of tijdmeting, al dan niet uitgerust met de mogelijkheid om de gemiddelde snelheid te meten, zijn toegestaan. Deze apparatuur mag zowel mechanisch als elektronisch als gps-gestuurd zijn. Het gebruik van apps op een smartphone met bovengenoemde functionaliteiten is niet toegestaan. Het gebruik van een elektronisch kompas is toegestaan. Dit kompas mag eventueel gps-gestuurd zijn. Het gebruik van gps-navigatieapparatuur of smartphones ten behoeve van plaatsbepaling is niet toegestaan op straffe van uitsluiting.

U bent verplicht de auto aan te bieden voor de technische keuring die plaatsvindt op zaterdag 1augustus 2021, waarbij onder andere naar de technische geschiktheid van de auto wordt gekeken en rallymateriaal wordt uitgereikt.. Er wordt extra aandacht besteed aan de geluidsproductie van de auto en het uiterlijk. Auto’s welke technische gebreken vertonen of niet aan de (geluids)normen (zie bijzonder reglement) voldoen, kunnen reglementair worden bestraft of zelfs van deelname worden uitgesloten.

 

INSCHRIJVING

Indien u bent ingeschreven voor de 2020 editie, ontvangt u via een email de uitnodiging uw deelname aan de 2021 editie definitief vóór 15 december 2020 te bevestigen.
Overige belangstellenden worden uitgenodigd zich alsnog in te schrijven voor de loting aan deelname voor de SLS 2021. De huidige stand van zaken is dat u op dat moment een plaats op de reservelijst toegewezen krijgt, waarna een loting van openvallende plaatsen plaatsvindt. Inschrijvingen kunnen zowel persoonlijk als zakelijk worden gedaan.

 

KLASSEN

U kunt zich voor de SLS 2021 inschrijven in de volgende klassen:

De tourklasse voor equipes met weinig of geen rally ervaring. Voor deelnemers in de tourklasse wordt een kosteloze instructieochtend georganiseerd (als onderdeel van de mini-SLS) waarvoor u in het voorjaar van 2020 wordt uitgenodigd. Bent u al eens in de top 10 van de tourklasse geëindigd? Dan adviseren wij u zich in te schrijven in de sportklasse.

De sportklasse is bestemd voor de meer ervaren equipes. Bent u al eens geëindigd in de top 10 van de sportklasse? Dan adviseren wij u zich in te schrijven in de expertklasse.

In de expertklasse strijden de meest ervaren equipes om eeuwige roem en de hoofdprijs: hun naam vereeuwigd in de SLS harington.

De organisatie behoudt zich het recht voor deelnemers naar een andere, meer passende klasse, te plaatsen.

 

KOSTEN

Het all-in inschrijfgeld voor de 57e editie van de SLS bedraagt per equipe € 2.545,00. Hierin is begrepen:
– 4 hotelovernachtingen tijdens de rally, inclusief de avond voorafgaand aan de rally in Nürburg;
– op basis van een tweepersoonskamer;
– alle ontbijten, lunches en diners voor 2 personen;
– feestelijk ‘walking dinner’ en prijsuitreiking op zondag in Scheveningen;
– rallyschilden en -stickers;
– alle routebescheiden, inclusief kaartmateriaal en uitleg.

 

TOESLAG ÉÉNPERSOONSKAMERS

Bij het indelen van de hotelkamers proberen wij zo veel mogelijk rekening te houden met uw voorkeur: een twin room (met twee aparte bedden) of een double room (met één groot bed). U wordt eraan herinnerd dat u deze voorkeur bij de inschrijving apart dient aan te geven; vanwege de beperkte beschikbaarheid kunnen wij deze keuze echter niet garanderen.

Wilt u zeker zijn van aparte bedden, dan kunt u een extra eenpersoonskamer in de door ons geselecteerde hotels boeken, de extra kosten hiervoor bedragen € 550 per equipe.

 

FEESTELIJK ‘WALKING DINNER’

Voor het feestelijk ‘walking dinner’ en prijsuitreiking zijn extra kaarten verkrijgbaar voor € 25 per extra toegangskaart.

 

GEËMAILLEERDE BADGE

Voor geïnteresseerden is ook van de 57e editie weer een fraaie ‘carbadge’ beschikbaar, de kosten hiervoor bedragen € 25 per badge.

 

ZAKELIJKE INSCHRIJVING

U kunt voor de SLS Classic 2021 kiezen voor een zakelijke inschrijving. De kosten voor een zakelijke inschrijving bedragen € 3.150,00, incl BTW. Met een zakelijke inschrijving bent u ‘vriend van de SLS Classic 2021’, en wordt een advertentie in het programmaboek geplaatst. Wij plaatsen de door u in .pdf aan te leveren advertentie in het programmaboek (staand A6-formaat). U ontvangt direct op uw bedrijfsnaam een factuur.

 

SPONSORSHIP

SLS biedt ook de mogelijkheid aan sponsors zich met hun bedrijf extra te onderscheiden richting de deelnemers. De kosten voor dit sponsorpakket bedragen € 7.500 excl. BTW en omvat:
– een deelnamebewijs voor één equipe, vrij van loting;
– uw bedrijfsnaam op de SLS-polo die aan elke deelnemer wordt uitgereikt;
– uw bedrijfsadvertentie op A4 formaat in het programmaboek;
– een advertorial in onze nieuwsbrief, op onze website en in het programmaboek;
– uw bedrijfslogo op de banners die op elke start- en finishlocatie staan opgesteld;
– uw bedrijfslogo rouleert met al onze sponsoren op onze website;
– u krijgt de mogelijkheid tot direct marketing onder de deelnemers aan SLS, middels een reclame-item en/of bedrijfsbrochure in de goodie bag.

 

BETALINGEN

Op het moment dat u zich inschrijft voor de loting voor deelname aan de SLS 2021 (via de reservelijst) verzoeken wij u een aanbetaling te doen van € 500 en gebruik te maken van de in de inschrijfprocedure aangegeven (éénmalige) betalingsmachtigingen. Wordt u na loting toegelaten, dan wordt het resterende bedrag rond 1 juni 2021 via de machtiging van uw bankrekening afgeschreven. Indien u niet bent ingeloot, wordt binnen twee weken na de loting uw aanbetaling geretourneerd en wordt u op onze wachtlijst geplaatst.

Indien u geen gebruik wenst te maken van de genoemde machtigingsregeling dient u op het moment van inschrijven het volledige verschuldigde inschrijfgeld over te maken op onze bankrekening NL25ABNA0249303205 BIC: ABNANL2A ten name van Stichting Classic SLS, onder vermelding van de namen van de equipeleden.

Uw deelname is pas definitief nadat de volledige verschuldigde betaling is ontvangen. U ontvangt enkele weken voor de start de acceptatiebrief met bevestiging daarvan. Op de inschrijving is voorts de in onderstaande vermelde annuleringsregeling van kracht.

Voor inschrijvingen die gedaan worden na 1 juni 2021 geldt dat het inschrijvingsbedrag op het moment van inschrijving ineens verschuldigd is.

 

ANNULERING / FORCE MAJEURE

Indien u na inschrijving uw deelname annuleert, bent u ongeacht de reden van annulering, het volgende verschuldigd:
– annuleert u vóór 1 april 2021: u ontvangt het door u betaalde inschrijfgeld verminderd met € 500 retour tenzij een vervangende equipe van de wachtlijst kan worden toegelaten;
– annuleert u na 1 april doch vóór 1 juni 2021: u blijft het volledige inschrijfgeld verschuldigd.
Indien in overleg met de organisatie in dezelfde klasse een andere equipe van de wachtlijst kan worden ingeschreven wordt het door u voldane inschrijfgeld gerestitueerd, verminderd met € 500;
– na 1 juni 202: annulering leidt tot verlies van de inschrijving en de reeds voldane inschrijfgelden;
– in geval van annulering door de organisatie zal minimaal 20% van het inschrijfgeld worden terugbetaald.

 

ACCEPTATIE

SLS heeft ervoor gekozen deelnemers die reeds in 2020 waren ingeloot, en niet geannuleerd hebben, de gelegenheid te geven deel te nemen aan de 2021 editie. Dat heeft geresulteerd in een vrijwel compleet inschrijfveld. De ervaring leert echter dat tussentijds toch annuleringen volgen. De op die wijze openvallende plaatsen zullen tot medio juni 2021 via een gewogen loting worden toegewezen aan equipes die op de reservelijst zijn ingeschreven.

Equipes die in de afgelopen 5 jaren één of meer keer aan SLS hebben deelgenomen hebben bij de loting naar rato van het aantal keren dat zij hebben deelgenomen een gewogen grotere kans op deelname dan nieuwkomers. Sponsors zijn op grond van hun sponsorship zeker van deelname.

De organisatie behoudt zich het recht voor deelnemers te weigeren en/of in een andere wedstrijdklasse toe te laten. Inschrijvingen zijn strikt persoonlijk en kunnen zonder schriftelijke toestemming van de organisatie niet aan derden worden overgedragen. Wijziging (in later stadium) van beide personen van een equipe ook volgtijdelijk, leidt in principe tot vervallen van de inschrijving, uitzonderingen daarop ter beoordeling van de organisatie.

Met het inzenden van uw inschrijfgegevens verklaart u deze deelnamevoorwaarden te hebben gelezen en gaat u akkoord met deze deelnamevoorwaarden.

 

LET OP:
Tijdens uw inschrijving vragen wij u om paspoort- en autogegevens en vragen wij u direct foto’s van bestuurder, navigator en auto te uploaden. Deze gegevens hebben wij nodig om overnachtingen en parkeerplaatsen te kunnen vastleggen. Zonder foto’s en deze gegevens kunt u uw inschrijving niet voltooien. Houd dus paspoorten, kenteken en foto’s bij de hand!