Deelnamevoorwaarden SLS 2020

Corona verplaatst SLS naar 2021 – aangepaste annuleringsvoorwaarden

Gezien de bijzondere omstandigheden waarin wij ons allemaal bevinden hebben wij op 29 maart 2020 alle ingeschreven deelnemers aan SLS 2020 een langere periode, namelijk tot en met 11 april 2020, aangeboden gebruik te maken van de mogelijkheid uit te schrijven zónder kosten.

Deelnemers die daar géén gebruik van maken, blijven deelnemer aan de 57e editie van SLS die, indien het evenement niet in augustus 2020 georganiseerd kan worden, wordt verschoven naar augustus 2021.

Vervolgens is de annuleringsregeling van toepassing zoals vermeld in de voorwaarden, zij het met veranderde data:

Indien u na inschrijving uw deelname annuleert, bent u ongeacht de reden van annulering, het volgende verschuldigd:

 • annuleert u vóór 11 april 2020: u ontvangt het door u betaalde inschrijfgeld verminderd met € 500 retour tenzij een vervangende equipe van de wachtlijst kan worden toegelaten;
 • annuleert u na 1 april doch vóór 1 juni 2021 dan blijft u het volledige inschrijfgeld verschuldigd. Indien in overleg met de organisatie in dezelfde klasse een andere equipe van de wachtlijst kan worden ingeschreven wordt het door u voldane inschrijfgeld gerestitueerd, verminderd met € 500;
 • na 1 juni 2021 leidt annulering tot verlies van de inschrijving en de reeds voldane inschrijfgelden;
 • in geval van annulering door de organisatie zal minimaal 20% van het inschrijfgeld worden terugbetaald.

 

Op de inschrijving voor SLS 2020 zijn de volgende deelnamevoorwaarden van toepassing:

De 57e SLS wordt verreden van donderdag 27 augustus t/m zondag 30 augustus 2020; de start is net als in 2019 in Nürburg, naast de Nürburgring in Duitsland, en de finish is traditiegetrouw op de boulevard in Scheveningen, Nederland. Het bijzonder reglement SLS Classic 2020 alsmede de nog uit te geven bulletins zullen van toepassing zijn.

 

Auto

U kunt deelnemen aan de SLS Classic met een deugdelijke klassieke (sport-) auto waarvan de ‘datum van eerste toelating’ ligt vóór 31 december 1976. Uw auto dient te voldoen aan alle wettelijke bepalingen van het land waar de auto ingeschreven staat.

Controleer altijd of uw polis voldoende dekking biedt om deel te kunnen nemen aan regelmatigheidsritten en zorg ervoor dat uw inzittende(n) meeverzekerd zijn.

In de auto aangebrachte of standaard aanwezige analoge of digitale hulpmiddelen voor afstandsmeting en/of snelheidsmeting en/of tijdmeting, al dan niet uitgerust met de mogelijkheid om de gemiddelde snelheid te meten, zijn toegestaan. Deze apparatuur mag zowel mechanisch als elektronisch als gps-gestuurd zijn. Het gebruik van apps op een smartphone met bovengenoemde functionaliteiten is niet toegestaan.
Het gebruik van een elektronisch kompas is toegestaan. Dit kompas mag eventueel gps-gestuurd zijn. Het gebruik van gps-navigatieapparatuur of smartphones ten behoeve van plaatsbepaling is niet toegestaan op straffe van uitsluiting.

U bent verplicht de auto aan te bieden voor de technische keuring die plaatsvindt op zaterdag 15 augustus 2020, waarbij onder andere naar de technische geschiktheid van de auto wordt gekeken en de rallymaterialen worden uitgedeeld.

Er wordt extra aandacht besteed aan de geluidsproductie van de auto en het uiterlijk. Auto’s welke technische gebreken vertonen of niet aan de (geluids)normen (zie bijzonder reglement) voldoen, kunnen reglementair worden bestraft of zelfs van deelname worden uitgesloten.

 

Inschrijving

U wordt via een email uitgenodigd zich in te schrijven voor de loting aan deelname voor de SLS 2020. Inschrijvingen kunnen zowel persoonlijk als zakelijk worden gedaan.

 

Klassen

U kunt zich voor de SLS 2020 inschrijven in de volgende klassen:

De tourklasse voor equipes met weinig of geen rally ervaring.
Voor deelnemers in de tourklasse wordt een kosteloze instructieochtend georganiseerd (als onderdeel van de mini-SLS) waarvoor u in het voorjaar van 2020 wordt uitgenodigd. Bent u al eens in de top 10 van de tourklasse geëindigd? Dan adviseren wij u zich in te schrijven in de sportklasse.

De sportklasse is bestemd voor de meer ervaren equipes. Bent u al eens geëindigd in de top 10 van de sportklasse? Dan adviseren wij u zich in te schrijven in de expertklasse.

In de expertklasse strijden de meest ervaren equipes om eeuwige roem en de hoofdprijs: hun naam vereeuwigd in de SLS harington.

De organisatie behoudt zich het recht voor deelnemers naar een andere, meer passende klasse, te plaatsen.

 

Kosten

Het all-in inschrijfgeld voor de 57e editie van de SLS bedraagt per equipe € 2.395,00.

Wat zit er in het standaard pakket?

 • 4 hotelovernachtingen tijdens de rally, inclusief de avond voorafgaand aan de rally in Nürburg;
 • op basis van een tweepersoonskamer;
 • alle ontbijten, lunches en diners voor 2 personen;
 • feestelijk ‘walking dinner’ en prijsuitreiking op zondag in Scheveningen;
 • rallyschilden en -stickers;
 • alle routebescheiden, inclusief kaartmateriaal en uitleg.

Toeslag éénpersoonskamers

Bij het indelen van de hotelkamers proberen wij zo veel mogelijk rekening te houden met uw voorkeur: een twin room (met twee aparte bedden) of een double room (met één groot bed). U wordt eraan herinnerd dat u deze voorkeur bij de inschrijving apart dient aan te geven; vanwege de beperkte beschikbaarheid kunnen wij deze keuze echter niet garanderen. Wilt u zeker zijn van aparte bedden, dan kunt u een extra eenpersoonskamer in de door ons geselecteerde hotels boeken, de extra kosten hiervoor bedragen € 550 per equipe.

 

Feestelijk ‘walking dinner’

Voor het feestelijk ‘walking dinner’ en prijsuitreiking zijn extra kaarten verkrijgbaar voor € 25 per extra toegangskaart.

 

Geëmailleerde badge

Voor geïnteresseerden is ook van de 57e editie weer een fraaie ‘carbadge’ beschikbaar, de kosten hiervoor bedragen € 25 per badge.

 

Zakelijke inschrijving

U kunt voor de SLS Classic 2020 ook kiezen voor een zakelijke inschrijving. Met een zakelijke inschrijving bent u tevens ‘vriend van de SLS Classic 2020’, en wordt een advertentie in het programmaboek geplaatst.

De kosten voor een zakelijke inschrijving bedragen € 2.955,00, incl BTW.

Wij plaatsen de door u in .pdf aan te leveren advertentie in het programmaboek (staand A6-formaat). U ontvangt direct op uw bedrijfsnaam een factuur.

 

Sponsorship

SLS biedt ook de mogelijkheid aan sponsors zich met hun bedrijf extra te onderscheiden richting de deelnemers.

De kosten voor dit sponsorpakket bedragen € 7.500 excl. BTW en omvat:

 • eén deelnamebewijs voor één equipe, vrij van loting;
 • uw bedrijfsnaam op de SLS-polo die elke deelnemer krijgt;
 • uw bedrijfsadvertentie op A4 formaat in het programmaboek;
 • een advertorial in onze nieuwsbrief, op onze website en in het programmaboek;
 • uw bedrijfslogo op de banners die op elke start- en finish locatie staan opgesteld;
 • uw bedrijfslogo rouleert met al onze sponsoren op onze website;
 • u krijgt de mogelijkheid tot direct marketing onder de deelnemers aan de SLS, middels een reclame-item en/of bedrijfsbrochure in de goodie bag.

 

Betalingen

Op het moment dat u zich inschrijft voor de loting voor deelname aan de SLS 2020 verzoeken wij u een aanbetaling te doen van € 500 en gebruik te maken van de in de inschrijfprocedure aangegeven (éénmalige) betalingsmachtigingen. Het resterende bedrag wordt rond 1 juni 2020 via de machtiging van uw bankrekening afgeschreven.

Indien u geen gebruik wenst te maken van de genoemde machtigingsregeling dient u op het moment van inschrijven het volledige verschuldigde inschrijfgeld over te maken op onze bankrekening NL25ABNA0249303205 BIC: ABNANL2A ten name van Stichting Classic SLS, onder vermelding van de namen van de equipeleden.

Uw deelname is pas definitief nadat de volledige verschuldigde betaling is ontvangen. U ontvangt enkele weken voor de start de acceptatiebrief met bevestiging daarvan. Op de inschrijving is voorts de in onderstaande vermelde annuleringsregeling van kracht.

Voor inschrijvingen die gedaan worden na 1 juni 2020 geldt dat het inschrijvingsbedrag op het moment van inschrijving ineens verschuldigd is.
Binnen twee weken na de loting wordt de aanbetaling van € 500,- geretourneerd indien u niet bent ingeloot en wordt u op onze wachtlijst geplaatst.

 

Annulering / force majeure

Indien u na inschrijving uw deelname annuleert, bent u ongeacht de reden van annulering, het volgende verschuldigd:

 • annuleert u vóór 1 april 2020: u ontvangt het door u betaalde inschrijfgeld verminderd met € 500 retour tenzij een vervangende equipe van de wachtlijst kan worden toegelaten;
 • annuleert u na 1 april doch vóór 1 juni 2020 dan blijft u het volledige inschrijfgeld verschuldigd. Indien in overleg met de organisatie in dezelfde klasse een andere equipe van de wachtlijst kan worden ingeschreven wordt het door u voldane inschrijfgeld gerestitueerd, verminderd met € 500;
 • na 1 juni 2020 leidt annulering tot verlies van de inschrijving en de reeds voldane inschrijfgelden;
 • in geval van annulering door de organisatie zal minimaal 20% van het inschrijfgeld worden terugbetaald.

 

Acceptatie

In 2020 heeft SLS opnieuw gekozen voor een inschrijfprocedure waarbij geïnteresseerden via een gewogen loting een deelnameplaats toegewezen krijgen.

Equipes die in de afgelopen 5 jaren één of meer keer aan SLS hebben deelgenomen hebben bij de loting naar rato van het aantal keren dat zij hebben deelgenomen een gewogen grotere kans op deelname dan nieuwkomers. Voor equipes die in 2019 niet konden worden toegelaten via de loting, doch wel een plaats op de wachtlijst hadden geldt, dat zij bij de loting zullen meeloten als waren zij deelnemer in 2019.

Sponsors vallen buiten het lotingssysteem en zijn op grond van hun sponsorship zeker van deelname.

De organisatie behoudt zich het recht voor deelnemers te weigeren en/of in een andere wedstrijdklasse toe te laten. Inschrijvingen zijn strikt persoonlijk en kunnen zonder schriftelijke toestemming van de organisatie niet aan derden worden overgedragen. Wijziging (in later stadium) van beide personen van een equipe ook volgtijdelijk, leidt in principe tot vervallen van de inschrijving, uitzonderingen daarop ter beoordeling van de organisatie.

Met het inzenden van uw inschrijfgegevens verklaart u deze deelnamevoorwaarden te hebben gelezen en gaat u akkoord met deze deelnamevoorwaarden.

 

Let op:

Tijdens uw inschrijving vragen wij u om paspoort- en autogegevens en vragen wij u direct foto’s van bestuurder, navigator en auto te uploaden. Deze gegevens hebben wij nodig om overnachtingen en parkeerplaatsen te kunnen vastleggen. Zonder foto’s en deze gegevens kunt u uw inschrijving niet voltooien. Houd dus paspoorten, kenteken en foto’s bij de hand!