Inschrijven SLS 2022

Inschrijven op mobiele toestellen is mogelijk, mits u het scherm kantelt.
Met het bevestigen van uw inschrijving gaat u akkoord met de Deelnamevoorwaarden 2022.
Benodigde velden: *

Persoonsgegevens

   
Wie is de contactpersoon voor de SLS? *
Bestuurder   Navigator

Bestuurder

 
*
De heer Mevrouw
Tussenvoegsel - Achternaam *
Voorletters *
Voornaam *
Adres *
Postcode - Woonplaats * -
Telefoonnummer (mobiel, buiten kantooruren) *
E-mail (buiten kantooruren) *
 
ICE telefoon bestuurder (contact bij noodgeval) *
Bijzonderheden (zoals dieet)
Beroep *
Arts
Graag zijn wij op de hoogte van welke medische kennis er met ons mee rijdt. Bent u arts; dan kunt u dat hier kenbaar maken.
Ja Nee
 
Eerder aan SLS deelgenomen keer SLS sinds 1952
Geboortedatum (DD-MM-JJJJ) - Nationaliteit * -
Rijbewijsnummer - geldig tot (DD-MM-JJJJ) * -
Paspoortummer *
Maat polo *
 

Navigator

 
*
De heer Mevrouw
Tussenvoegsel - Achternaam *
Voorletters *
Voornaam *
Adres *
Postcode - Woonplaats * -
Telefoonnummer (mobiel, buiten kantooruren) *
E-mail (buiten kantooruren) *
 
ICE telefoon navigator (contact bij noodgeval) *
Bijzonderheden (zoals dieet)
Beroep *
Arts
Graag zijn wij op de hoogte van welke medische kennis er met ons mee rijdt. Bent u arts; dan kunt u dat hier kenbaar maken.
Ja Nee
 
Eerder aan SLS deelgenomen keer SLS sinds 1952
Geboortedatum (DD-MM-JJJJ) - Nationaliteit * -
Rijbewijsnummer - geldig tot (DD-MM-JJJJ) -
Paspoortummer *
Maat polo *
 

Klasse

   
Klasse van inschrijving: *
Expert
Sport
Tour