Inschrijfprocedure

SLS mag zich verheugen in een grote belangstelling van potentiële deelnemers. In 2017 en 2018 moesten wij dientengevolge veel equipes teleurstellen doordat de inschrijving op volgorde van binnenkomst geschiedde én er een voorinschrijving werd gehanteerd voor deelnemers uit eerdere jaren.

Gewogen loting

Om die reden kiezen wij in  2019 voor een gewijzigde inschrijfprocedure, waarbij geïnteresseerden via een gewogen loting een deelnameplaats toegewezen krijgen. Equipes die in de afgelopen vijf jaar één of meer keer aan SLS hebben deelgenomen hebben bij de loting naar rato van het het aantal keren dat zij hebben deelgenomen een gewogen grotere kans op deelname dan nieuwkomers.

Hiermee willen wij bereiken dat enerzijds onze trouwe deelnemers gehonoreerd worden door een grotere toelatingskans, terwijl tegelijkertijd ook nieuwkomers een kans krijgen.

Inschrijven

Geïnteresseerden worden aldus op 25 november via een email uitgenodigd zich in te schrijven. Inschrijvingen dienen geheel compleet te zijn, voorzien van alle gevraagde gegevens en foto’s, er wordt een ‘Ideal’-aanbetaling gevraagd van € 400, in combinatie met een éénmalige machtiging voor het resterende inschrijfbedrag. Inschrijvingen kunnen zowel persoonlijk als zakelijk worden gedaan. Acceptatie vindt plaats na loting. Sponsoren van SLS vallen buiten het lotingssysteem.

Er zijn 150 plaatsen beschikbaar voor expert-, sport- en tourklasse, waarvan er vooralsnog 20 zijn gereserveerd voor sponsoren. De inschrijving sluit uiterlijk op 15 december 2019. Binnen een week na sluiting van de inschrijving wordt de loting verricht en direct daarna krijgen deelnemers bericht. Inschrijvers die door loting buiten deelname blijven krijgen eveneens bericht en (voor)inschrijfgelden worden binnen twee weken na loting gerestitueerd. Er zullen per klasse 5 deelnemers worden ingeloot voor een reservelijst, waarmee invulling gegeven kan worden aan eventuele (latere) afmeldingen.