Let op: Start in Luxemburg


Let op: zoals reeds meermaals gecommuniceerd start de SLS dit jaar in Luxemburg.

 

Inschrijving SLS 2020 gesloten!

Het maximum aantal aanmeldingen voor de loting voor deelname aan de SLS 2020 is bereikt. Op korte termijn verrichten wij de loting en kennen wij de 150 beschikbare deelnameplaatsen toe.
 U kunt zich nog wel bij ons aanmelden voor plaatsing op de wachtlijst.

Vanaf 1 december 2019 is de inschrijving voor de editie van 2020 geopend. De SLS mag zich ook dit jaar weer verheugen in een grote belangstelling van potentiële deelnemers. Vóór 2019 moesten wij dientengevolge veel equipes teleurstellen doordat de inschrijving op volgorde van binnenkomst geschiedde én er een voorinschrijving werd gehanteerd voor deelnemers uit eerdere jaren. In 2019 introduceerden wij een gewogen loting voor deelname;

Gewogen loting

Voor de 57e editie zullen wij deze loting, waarbij geïnteresseerden via een gewogen loting een deelnameplaats toegewezen krijgen, handhaven. Equipes die in de afgelopen vijf jaar één of meer keer aan SLS hebben deelgenomen hebben bij de loting naar rato van het het aantal keren dat zij hebben deelgenomen een gewogen grotere kans op deelname dan nieuwkomers.

Hiermee willen wij bereiken dat enerzijds onze trouwe deelnemers gehonoreerd worden door een grotere toelatingskans, terwijl tegelijkertijd nieuwkomers een kans krijgen.

 

Inschrijven

Geïnteresseerden worden aldus op 1 december via een email uitgenodigd zich in te schrijven. Inschrijvingen dienen geheel compleet te zijn, voorzien van alle gevraagde gegevens en foto’s, er wordt een ‘Ideal’-aanbetaling gevraagd van € 500, in combinatie met een éénmalige machtiging voor het resterende inschrijfbedrag. Inschrijvingen kunnen zowel persoonlijk als zakelijk worden gedaan. Acceptatie vindt plaats na loting. Sponsoren van SLS vallen buiten het lotingssysteem en hebben gegarandeerd recht op één deelname.

Er zijn 150 plaatsen beschikbaar voor expert-, sport- en tourklasse. De initiële inschrijving sluit uiterlijk op 31 december 2019 of zodra er meer dan 175 geldige inschrijvingen zijn. Binnen een week na sluiting van de inschrijving wordt de loting verricht en direct daarna krijgen deelnemers bericht. Inschrijvers die door loting buiten deelname blijven krijgen eveneens bericht en (voor)inschrijfgelden worden binnen twee weken na loting gerestitueerd. Equipes die niet direct voor deelname worden toegelaten krijgen alsnog een plaats op de wachtlijst.