Definitief reglement

Het definitief reglement staat online!

Wijzigingen ten opzichte van het eerder gepubliceerde concept reglement zijn voor uw gemak geel gearceerd. Dat geldt uiteraard niet voor tekstuele verbeteren.

Heeft u vragen over het reglement? Dan kunt u deze stellen via ons mailadres: info@slsclassic.nl