Let op: Start in Luxemburg


Let op: zoals reeds meermaals gecommuniceerd start de SLS dit jaar in Luxemburg.

 

Samenwerking Tulpenrallye en SLS

Tulpenrallye en SLS Classic intensiveren samenwerking!

Beste rallyvrienden,

Het organiseren van grote rally-evenementen vraagt steeds meer van de organisatie. De veranderende maatschappij leidt tot nieuwe regels en toenemende wensen van de deelnemers. Voor het organisatieteam betekent dit een flinke toename van de werkzaamheden en de benodigde tijd om deze te realiseren.

Als vrijwilligers zetten wij ons het hele jaar in om een mooi evenement neer te zetten, met als ultieme beloning de rally zelf. Door de veranderende wensen en maatschappelijke ontwikkelingen wordt de noodzaak om de organisatie verder te professionaliseren steeds groter. Daarom hebben de besturen van de Tulpenrallye en SLS Classic de afgelopen maanden met elkaar om de tafel gezeten om te kijken of en hoe wij onze krachten kunnen bundelen.

Wij zijn blij te kunnen melden dat de besturen van Tulpenrallye en SLS Classic afgelopen week hebben besloten om de mogelijkheden voor een intensieve samenwerking verder te uit te werken. Voor de duidelijkheid: de Tulpenrallye en SLS Classic blijven twee aparte rally’s met hun eigen specifieke karakters! Wij hebben geen plannen om onze klassiekers samen te voegen of aan elkaar aan te passen.

Bij het organiseren van onze rallyklassiekers voeren wij vergelijkbare activiteiten uit. Denk hierbij aan het wedstrijdsecretariaat, het organiseren van alle horeca, de inkoop van drukwerk, financiële administratie, vergunningsaanvragen, kleding én ondersteuning op gebied van ICT en social media. Wij gaan nu samen onderzoeken hoe wij alle ondersteunende taken en verantwoordelijkheden kunnen samenvoegen en verder professionaliseren.

Verder kijkend, hebben wij de wens om onze krachten te bundelen op het gebied van duurzaamheid en om de toegevoegde waarde voor sponsoren van beide evenementen te vergroten. In de toekomst kunnen wij wellicht ook gezamenlijk nieuwe evenementen organiseren.

De komende periode onderzoeken wij verder hoe wij de samenwerking willen vormgeven. De intentie is om de 2025-edities van beide rally’s, en ook de Tartan Classic, vanuit de nieuwe organisatie te organiseren. Als besturen hebben wij er alle vertrouwen in dat wij met onze samenwerking de continuïteit van de Tulpenrallye en SLS Classic voor de lange termijn kunnen waarborgen, op een manier die met name in het belang is van onze deelnemers.

 

Met vriendelijke groet,

Stichting Tulpenrallye en Stichting SLS Classic

 

Lees hier het hele persbericht.