Let op: Start in Luxemburg


Let op: zoals reeds meermaals gecommuniceerd start de SLS dit jaar in Luxemburg.

 

Pijlen gekleurde wegen

English explanation is available here.

Toelichting systeem pijlen gekleurde wegen

In de 59e SLS wordt gebruik gemaakt van een voor de SLS nieuw systeem, namelijk pijlen gekleurde wegen. Simpel gezegd komt het erop neer dat het enige verschil met het bekende systeem pijlen kortste route is dat je op weg naar een pijl of op weg naar het einde van het traject zo min mogelijk gebruik maakt van de op het instructieblad in de routeopdracht aangegeven gekleurde wegen. Voorbeelden zijn: zo min mogelijk gele en rode wegen, zo min mogelijk gele wegen, zo min mogelijk oranje wegen, enz. Lees derhalve in voorkomende gevallen het instructieblad in het routeboek zorgvuldig!

Een langere route waarbij minder wegen van de genoemde kleur(en) wordt gereden, prevaleert boven een kortere route naar de aan de beurt zijnde pijl, waarbij meer gekleurde wegen worden gereden. Zie ook artikel 3.4 in het bijzonder reglement en onderstaand voorbeeld ter verduidelijking.

Routeopdracht:

Rijd van TC1 naar TC2 via pijl 1 volgens systeem Pijlen Gekleurde Wegen – (zo min mogelijk) Geel

Rijd van TC2 naar TC3 via pijlen 2 en 3 volgens systeem Pijlen Gekleurde Wegen – (zo min mogelijk) Rood            

Van TC1 naar TC2 loopt de route:

Het stukje gele weg naar de voet van de pijl is onvermijdbaar. TC1 – einde weg rechts – pijl 1 – viersprong links – 1e weg rechts – RC A – einde weg links – 1e weg links – viersprong rechts –  TC2.

Via RC A wordt op weg naar TC2 een stukje gele weg ontweken.

Van TC2 naar TC3 loopt de route:

TC2 – rode weg oversteken – 1e weg rechts – RC C – RC B – einde weg links – pijl 2.

Het stukje rode weg naar de voet van pijl 2 is onvermijdbaar. Via RC C en RC B wordt vermeden dat je nog meer rode weggedeelten zou gebruiken.

Pijl 2 loopt door tot over de kruising – 1e weg links – RC D – einde weg links – 1e weg links – pijl 2 kruisen – 1e weg links – RC E – einde weg links – viersprong rechts – pijl 3 – TC3.

Nadat je pijl 2 volledig hebt gereden kun je via RC D de rode weg rechtdoor op weg naar pijl 3 vermijden. Immers, na RC D tweemaal rechts en dan rechtdoor naar pijl 3 zorgt ervoor dat je nog maar een klein stukje rode weg rijdt. Veel minder dan wanneer je na pijl 2 rechtdoor zou rijden via de rode weg.

De juiste oplossing is echter na RC D tweemaal links, pijl 2 kruisen en via RC E naar pijl 3. Daarmee rijd je na RC D namelijk helemaal geen rode weg meer!