Ons goede doel!

Martine Hendriksma en haar stembandkankeronderzoek

Steeds vaker komen we haar tegen als deelnemer bij klassieke rally’s: de goedlachse Martine Hendriksma. En als je vraagt wat ze doet? Dan vertelt ze graag en enthousiast over het promotieonderzoek dat zij in oktober versneld zal afronden. Als SLS-deelnemer kunt u via de stickeractie ook een steentje bijdragen aan het onderzoeksbudget!

Alhoewel Martine zelf in de afrondende fase van haar onderzoek zit, vindt zij het van groot belang dat haar onderzoek wordt voortgezet. Waar Martine onderzoek heeft gedaan naar de behandeling van heel specifieke tumoren, wil zij graag het stokje overdragen voor een volgend promotieonderzoek. Dat doet zij door haar onderzoek te eindigen met het formuleren van de opzet van het volgende onderzoek: zo gaat er zo min mogelijk tijd en al opgedane kennis verloren en kunnen ook de volgende onderzoekers toewerken naar resultaten die zo snel mogelijk bruikbaar zijn in de dagelijkse praktijk.

Stembandkanker

Er is sprake van stembandkanker als er óp de stemband een kwaadaardige tumor voorkomt. De belangrijkste risicofactoren voor het ontwikkelen van stembandkanker zijn roken en alcoholgebruik. Het eerste symptoom is heesheid. Het komt gelukkig niet heel vaak voor: 450 nieuwe patiënten per jaar in Nederland en de vijfjaarsoverleving ligt tussen de 85-100%. Gelukkig maar! Tegelijkertijd betekent dit, dat het heel moeilijk is geld vrij te krijgen om onderzoek te doen naar de behandeling van stembandkanker. En wij kunnen daar nu een steentje aan bijdragen!

Behandeling

Stembandkanker kan worden behandeld met bestraling of laserchirurgie waarbij een deel van de stemband kan worden weggenomen. Beide behandelingen hebben voor- en nadelen. De belangrijkste vragen van patiënten met deze tumoren zijn: welke behandeling geeft de beste kans op genezing en welke behandeling geeft de grootste kans dat ik mijn stembanden kan houden?

Onderzoek

De kern van het onderzoek dat Martine nu doet, gaat over het maken van de keuze tussen deze twee behandelmogelijkheden en hoe een patiënt daar op lange(re) termijn op terugkijkt. Om deze vraag te beantwoorden heeft Martine onderzoek gedaan met behulp van patiëntendossiers en heeft zij patiënten die inmiddels zijn uitbehandeld gevraagd hun ervaring te delen over hoe zij hun behandeling hebben ervaren en wat ze nu van hun stem vinden. Daarnaast heeft zij samen met de logopedist deze stemmen getest om ook met deze gegevens onderzoek te kunnen doen. 

Om nieuw wetenschappelijk onderzoek te kunnen doen, is het vereist dat het volledige budget vooraf beschikbaar is. Met dit budget kunnen extra onderzoeken worden uitgevoerd. Het opgehaalde geld met de stickeractie van de SLS komt volledig ten goede aan het onderzoek. 

Het uiteindelijke doel is meer kennis te vergaren zodat behandelend specialisten betere voorlichting kunnen geven en patiënten dus beter hun keuze kunnen maken.

En de patiënt?

Hoe belangrijk Martine wetenschappelijk onderzoek ook vindt, zij respecteert de keuze van patiënten dat ze soms niet mee kunnen doen. Meedoen aan wetenschappelijk onderzoek vraagt tijd en soms om extra onderzoeken. Mocht je worden gevraagd voor wetenschappelijk onderzoek, laat je goed voorlichten door je behandeld arts en bedenk voor jezelf wat je belangrijk vindt, maar neem in overweging dat elke bijdrage van belang is voor de wetenschap. 

Wil je meer weten over stembandkanker, de behandelmogelijkheden of, meer algemeen, zoals meedoen aan een onderzoek als patiënt? Spreek Martine gerust aan.

En nu?

Martine is in de afrondende fase van haar onderzoek, zij schrijft deze zomer haar laatste wetenschappelijke artikel voor haar promotie en de opzet van het vervolgonderzoek. In oktober start zij haar (vervolg-)opleiding tot KNO-arts. Zij heeft voor deze specialisatie gekozen vanwege de combinatie met chirurgie en de grote variëteit aan patiënten zowel in leeftijd als in aandoeningen die ze zal tegenkomen. Naast haar opleiding zal zij betrokken blijven bij het onderzoek.

Martine in de rallywereld

Ruim vijf jaar geleden maakte Martine via haar vriend Willem van Leeuwen kennis met de (klassieke) rallywereld en in 2016 navigeerde zij voor het eerst. Het enthousiasme voor navigeren wakkerde aan: steeds nieuwe puzzels oplossen en blijven leren, gecombineerd met het rijden van prachtige wegen waar je anders niet komt. En ambitieus als Martine is, geeft ze zichzelf maximaal twee jaar om in de top-3 van de sportklasse te komen!

We zullen Martine dus steeds vaker zien in verschillende klassieke rally’s, bijvoorbeeld met Willem in de vorig jaar aangeschafte MG B uit 1965. Of bijvoorbeeld samen met René van der Borch tot Verwolde aan de start van de SLS 2019!