Let op: Start in Luxemburg


Let op: zoals reeds meermaals gecommuniceerd start de SLS dit jaar in Luxemburg.

 

Keuring zaterdag 19 augustus 2023

Voor diverse equipes zal SLS dit jaar weer de eerste meerdaagse rally zijn; hoewel een APK voor veel deelnemende auto’s niet meer van toepassing is, blijft een goede voorbereiding van de auto extra belangrijk. Om die reden is de technische keuring op zaterdag 19 augustus verplicht.

De ervaring van voorgaande jaren heeft ons namelijk geleerd dat zo’n keuring zeker niet overbodig is. Noodzakelijk én nuttig dus. En soms valt de keuring onhandig precies in uw vakantie. Vandaar dat wij dit jaar opnieuw het initiatief genomen hebben om in samenwerking met een aantal vakgarages, aan te bieden uw auto ruim vóór 19 augustus (gratis!) te laten keuren op geschiktheid voor deelname aan SLS, in de praktijk betekent dit een keuring die vrijwel gelijk staat aan een APK.

U kunt uw auto tot 1 augustus aanstaande aanbieden bij een van de navolgende adressen:

Elk van deze bedrijven kunt u benaderen voor een gratis keuringsafspraak, die zij dan zullen inplannen in overleg met u. Doet u dat tijdig, deze bedrijven passen dit tussen hun reguliere afspraken in. Indien echter werkzaamheden nodig blijken aan de auto, kunt u daarvoor met hen specifieke afspraken maken.

Zodra de keuring is verricht, wordt hiervan een keuringsformulier opgesteld en bent u vrijgesteld van het technische gedeelte van de verplichte keuring op 19 augustus aanstaande.

Het blijft echter wél nodig dat u op 19 augustus uw documenten laat controleren én de rallybenodigdheden ophaalt (of laat ophalen) bij het Louwman museum.