U kunt niet meer inschrijven voor SLS 2022


Veel eerder dan verwacht moeten wij u mededelen dat de inschrijving voor de SLS 2022 is gesloten. U kunt zich niet meer inschrijven, ook aanmelden voor de reservelijst is niet meer mogelijk. Hopelijk mogen wij u begroeten bij de SLS 2023!

Cees, Peter, Bart en Yolanda
 

Emma!

We zullen dit jaar tijdens SLS ook weer aandacht vragen voor een neven-doel, buiten SLS dus, een onderwerp dat ons als organisatie raakt of roert en wat het waard is om tijdens SLS extra aandacht en financiële steun te krijgen.

We zijn tenslotte een bevoorrechte groep mensen waarin veel talent en kennis verzameld is en waar maatschappelijke organisaties profijt van kunnen hebben.

Dit jaar vragen we aandacht voor de stichting Steun Emma Kinderziekenhuis, waar een zeer enthousiaste echtgenote van één van onze deelnemers ziel en zaligheid in legt om de gedachten achter de stichting uit te dragen.

We gaan deelnemers aan SLS vragen om vooraf actief met ‘Emma’ mee te denken via speciale Boardroom ontmoetingen.
U kunt dat als deelnemer óók meemaken, later dit voorjaar meer hierover!