Let op: Start in Luxemburg


Let op: zoals reeds meermaals gecommuniceerd start de SLS dit jaar in Luxemburg.

 

De 33-Club!

Inmiddels mochten wij veel enthousiaste reacties ontvangen op ons intitiatief voor de 33-club. Uiterlijk in de loop van januari 2023 ontvangen de equipes die zich hebben aangemeld nader bericht. Aanmelden is niet meer mogelijk!

 

Unieke instapmogelijkheid voor jonge deelnemers
SLS is op vele manieren in beweging en dit jaar maken wij serieus werk van verjonging van ons deelnemersveld! Wij realiseren ons, dat de kosten van inschrijving -en het bezit van een geschikte auto uit het juiste bouwjaar- daarbij een flinke hindernis kan zijn.

Daarom nemen wij dit initiatief: wij nodigen equipes uit waarvan zowel de bestuurder als de navigator tijdens het evenement jonger is dan 33 jaar en de auto waarin zij rijden minimaal 33 jaar oud is. In de praktijk betekent dit in 2023 dat de auto maximaal uit het bouwjaar 1990 mag zijn en verder moet voldoen aan de algemene inschrijfvoorwaarden.

Het inschrijfbedrag voor deze equipes bedraagt € 330 euro per deelnemer, in totaal dus € 660 per equipe. Dit uiterst lage tarief kan uiteraard alleen maar worden aangeboden dankzij de steun van onze trouwe sponsors!

De leeftijdsgrenzen voor deelnemers en auto in combinatie met het gereduceerde inschrijfbedrag gelden uitsluitend voor inschrijvingen in de 33-Club. SLS selecteert zelf maximaal 5 equipes uit de aanmeldingen die onder deze voorwaarden worden toegelaten.

De equipes in de 33-Club worden begeleid bij de voorbereidingen op het evenement en wij maken met de toegelaten equipes individuele afspraken over een tegenprestatie. Dit kan bijvoorbeeld zijn een bijdrage in onze communicatie op onze website en social media, het (verder) vormgeven van de 33-Club of (sjouw)hulp bij de voorbereidingen op de technische keuring en het evenement.

Tot slot: diverse sponsors hebben reeds aangeboden te helpen zoeken naar een geschikte auto, ouder dan 33 jaar, dus kansen en mogelijkheden genoeg!

Heb je belangstelling deel te nemen aan SLS als 33-Club equipe of heeft u een suggestie voor een equipe?
Schrijf ons dan een mail (info@slsclassic.nl) met motivatie waarom juist jullie de goede keuze zijn. Geef ook aan of je een geschikte auto hebt om deel te nemen én natuurlijk wegen suggesties voor jullie tegenprestatie mee in onze keuze!