Laatste maal HRO

Dit jaar wordt de SLS Classic voor de 12e maal uitgezet door de HRO. In overleg met het Stichtingsbestuur is overeengekomen dat de HRO dit jaar voor de laatste maal de organisatie op zich neemt. Na zoveel jaren is het goed dat er eens anderen bepalen hoe Nederlands oudste regelmatigheidsrally er vanaf 2010 uitziet.

Wij hopen dat veel deelnemers in 2009 nog eenmaal de uitdaging (of zo u wilt de “strijd”) willen aangaan met de Historic Rally Organization.

Kredietcrisis

Dat de kredietcrisis is toegeslagen is een ieder bekend. Ook voor de SLS Classic is dit voelbaar. Een aantal trouwe sponsors hebben door de economische ontwikkelingen tot hun spijt moeten mededelen dat ze de sponsoring voor dit jaar niet kunnen verlengen. In verband met het wegvallen van een aanzienlijk bedrag uit de begroting zijn we genoodzaakt om het inschrijfgeld voor dit jaar te verhogen.

Uitzetters/controleurs

In 2009 is sprake van dezelfde vier uitzetters die in 2008 voor een fraaie route en interessante rally zorgden, te weten Peter Rovers en Joep Wanders, plus Erwin en Jan Berkhof. Ruud Strooper en Ingeborg Guliker zullen wederom als controleurs fungeren en zullen – inmiddels een traditie – tevens de controles plaatsen. En dat zij dat als geen ander heel erg goed kunnen, blijkt ieder jaar weer.

FEHAC en DHRC

De FEHAC heeft voor 2009 een organisatielicentie afgegeven aan de Stichting Classic SLS en de DHRC heeft in haar Ledenvergadering op woensdag 18 februari jl. besloten dat de 17e SLS Classic in 2009 zal meetellen voor het door haar in het leven geroepen Nederlands Historisch Rally Kampioenschap.