Deelnamevoorwaarden SLS Classic 2017

De 54e editie van de SLS wordt verreden van donderdag 31 augustus t/m zondag 3 september 2017, en start vanuit het Belgische Spa, aan de rand van het beroemde circuit Spa- Francorchamps.

Tijdens het evenement zijn voor alle deelnemers de voorwaarden van het bijzonder reglement van de SLS Classic 2017 van toepassing, alsmede de nader uit te geven bulletins van de organisatie SLS die integraal deel uitmaken van het reglement. Tot aan publicatie van het definitieve versie van het reglement op (uiterlijk) 15 juli 2017 is het thans op de website gepubliceerde reglement voorlopig en mogelijk aan geringe veranderingen onderhevig.

Deelnemers dienen uiterlijk bij de documentencontrole voorafgaand aan de start een door bestuurder en navigator ondertekende verklaring van Uitsluiting Aansprakelijkheid af te geven aan het wedstrijdsecretariaat (Exoneratie-clausule).

Klassen
Voor de SLS Classic 2017 kunt u zich inschrijven in 3 klassen:

De Tourklasse voor equipes met weinig of geen rally ervaring.
Voor deelnemers in de tourklasse wordt op twee verschillende momenten een kosteloze instructieavond georganiseerd waarvoor u na inschrijving wordt uitgenodigd. Bent u al eens in de top 10 van de tourklasse geëindigd? Dan adviseren wij u zich in te schrijven in de sportklasse.
De Sportklasse is bestemd voor de meer ervaren equipes. Bent u al eens geëindigd in de top 10 van de sportklasse? Dan adviseren wij u zich in te schrijven in de expertklasse.
In de Expertklasse strijden de meest ervaren equipes om eeuwige roem en de hoofdprijs: hun naam vereeuwigd in de SLS harington.

De organisatie behoudt zich het recht voor deelnemers naar een andere, meer passende klasse, te plaatsen. De organisatie behoudt zich tevens het recht voor inschrijvingen zonder opgave van redenen te weigeren.

Auto
U kunt deelnemen aan de SLS Classic met een deugdelijke klassieke (sport-) auto waarvan de ‘datum van eerste toelating’ ligt vóór 31 december 1976. Uw auto dient te voldoen aan alle wettelijke bepalingen van het land waar de auto ingeschreven staat.

Controleer altijd of uw polis voldoende dekking biedt om deel te kunnen nemen aan regelmatigheidsritten en uw inzittende(n) meeverzekerd zijn.

Zowel (semi-) mechanische als elektronische afstandmeters, al dan niet uitgerust met de mogelijkheid om de gemiddelde snelheid te meten, zijn toegestaan. Er mag gebruik gemaakt worden van digitale stopwatches en horloges. Een (niet GPS gestuurd) kompas is toegestaan. Gebruik van een zgn. foefeldoos is niet toegestaan.

Er vindt een verplichte technische keuring plaats op zaterdag 19 augustus 2017, waarbij met name naar technische geschiktheid van de auto wordt gekeken. Er wordt extra aandacht besteed aan de geluidsproduktie van de auto en het uiterlijk. Auto’s die niet aan de geluidsnormen (zie voorlopig reglement) voldoen, kunnen reglementair worden bestraft of zelfs van deelname worden uitgesloten.

Kosten
Het all-in inschrijfgeld voor de 54e editie van de SLS bedraagt per equipe € 1.995,00.

Wat zit er in het pakket?
– 1 kaartleesinstructie avond (voor toerklasse) voorafgaand aan de rally;
– 1 hotelovernachting inclusief diner voorafgaand aan de start in Spa;
– 3 hotelovernachtingen tijdens de rally – op basis van een tweepersoonskamer;
– alle ontbijten, lunches en diners voor 2 personen;
– feestelijke afsluitende maaltijd en prijsuitreiking op zondag in Scheveningen;
– rallyschilden;
– alle routebescheiden, inclusief kaartmateriaal en uitleg.

Toeslag éénpersoonskamers
Bij het indelen van de hotelkamers proberen wij zo veel mogelijk rekening te houden met uw voorkeur: een twin room met twee aparte bedden of een double room met een groot bed. Wilt u zeker zijn van aparte bedden, dan kunt u een extra eenpersoonskamer in de door ons geselecteerde hotels boeken, de extra kosten hiervoor bedragen € 495 per equipe.

Feestelijke afsluitende maaltijd
Voor de feestelijke afsluitende maaltijd en prijsuitreiking zijn extra kaarten verkrijgbaar voor € 25 per extra toegangskaart.

Geëmailleerde badge
Voor geïnteresseerden is ook van de 54e editie een fraaie ‘carbadge’ beschikbaar, de kosten hiervoor bedragen € 25 per plaquette.

Zakelijke inschrijving
U kunt voor de SLS Classic 2017 ook kiezen voor een zakelijke inschrijving. Met een zakelijke inschrijving bent u tevens ‘vriend van de SLS Classic 2017’, en wordt een advertentie in het programmaboek en een vermelding op de website geplaatst.

De kosten voor een zakelijke inschrijving bedragen € 2.325,00 exclusief BTW.

Wij plaatsen de door u in .jpg of .pdf aan te leveren advertentie in het programmaboek (liggend A5-formaat) en uw bedrijfslogo wordt, inclusief link, op onze website geplaatst zodra u uw factuur heeft voldaan. U ontvangt direct op uw bedrijfsnaam een factuur.

Betalingen
Wij verzoeken inschrijvers een aanbetaling te doen en gebruik te maken van de in de inschrijfprocedure aangegeven betalingsmachtigingen. Uw inschrijving wordt geaccepteerd vanaf het moment dat wij een aanbetaling van € 600,- van u hebben ontvangen in combinatie met een machtiging voor het restantbedrag. Op de inschrijving is voorts de onderstaande annuleringsregeling van kracht. De organisatie zal het resterende bedrag via de machtiging rond 1 juni 2017 van uw rekening afschrijven.

Voor inschrijvingen die gedaan worden na 1 mei 2017 geldt voorts dat het gehele inschrijvingsbedrag op het moment van inschrijving ineens verschuldigd is.

Indien u geen gebruik wenst te maken van de genoemde machtigingsregeling dient u op het moment van inschrijven het volledige verschuldigde inschrijfgeld over te maken op onze bankrekening NL25ABNA0249303205 BIC: ABNANL2A ten name van
Stichting Classic SLS, onder vermelding van de namen van de equipeleden.

Uw deelname is pas geheel definitief nadat de volledige verschuldigde betaling is ontvangen. U ontvangt enkele weken voor de start de acceptatiebrief met bevestiging daarvan.

Annulering / force majeure
Indien u na inschrijving uw deelname annuleert, bent u, ongeacht de reden van annulering, het volgende verschuldigd:

– annuleert u vóór 1 april 2017: u ontvangt het door u betaalde inschrijfgeld verminderd met € 300 retour;
– annuleert u na 1 april doch voor 1 juni 2017 dan blijft u het volledige inschrijfgeld verschuldigd. Wel is het mogelijk (na uitdrukkelijke toestemming van de organisatie) in dezelfde klasse een andere equipe in te laten schrijven;
– na 1 juni 2017 leidt annulering tot verlies van de inschrijving.
– ingeval van annulering door de organisatie zal minimaal 20% van het inschrijfgeld worden terugbetaald.

Inschrijven
Acceptatie van inschrijving geschiedt op volgorde van ontvangst van betaling met een maximum van 150 deelnemers.

De inschrijving sluit 1 augustus 2017 of zoveel eerder als het maximum toe te laten deelnemers van 150 is bereikt.

Met uw inschrijving accepteert u deze deelnamevoorwaarden van de SLS Classic 2017.