Narijden is ook leuk!

Narijden is ook leuk!

Dit jaar mocht ik samen met Cees de Jong de toerklasse narijden (of liever gezegd voorrijden) en helpen de laatste puntjes op de i te zetten.

20140711 024

Donderdag

We vertrekken – na uiteraard een kop koffie bij La Galleria – met een bol-pijl verbindingsroute richting de snelweg zodat we snel de schaalliniaal erbij kunnen pakken. Tijdens de bol-pijl geen ‘trucs’ en geen controles, alleen de goede route rijden om op tijd bij TC-2 te zijn. Ondertussen de legenda’s, die voor alle dagen zijn opgenomen in routeboek 1 goed bestuderen en de eerste kaarten intekenen.

Direct op de het eerste kaartfragment voert de route ons over prachtige Brabantse en Limburgse wegen en het kaartlezen op de mooie 1:50.000 kaarten verloopt soepel. Steeds de kaarten intekenen van tijdcontrole naar tijdcontrole volgens de bepalingen in het bijzonder reglement, dat uiteraard in de auto ligt. De systemen pijlen kortste route en punten vrije route zijn met elkaar gecombineerd: onderweg naar een pijl de kortste route kiezen en onderweg naar een pijl is de route vrij en hoeven geen controles te worden opgeschreven. Zelfs keren op een punt is toegestaan!

20140711 010

Iets meer aandacht moet worden besteed aan het systeem kompaspunten. Een wat misleidende naam: er is voor het intekenen van de route geen kompas nodig. Per genummerd punt is de windrichting van waaruit een punt moet worden benaderd en/of vanaf een punt moet worden weggereden aangegeven. Staat er niets? Dan dient de kortste route te worden ingetekend. En dan natuurlijk, evenals bij het rijden van een ingetekende lijn en alle andere kaartleessystemen de lijn zo precies mogelijk rijden.

Wat een heerlijke route, deze eerste rallydag van de SLS Classic 2014: na zorgvuldig intekenen, brengen mooie 1:50.000 kaarten ons op slechts enkele kilometers van het Apple Parc Hotel in Maastricht: niet al te moeilijk!

Vrijdag
We verlaten snel Maastricht met een bolpijl verbindingsroute en hebben vervolgens niet alleen een schaalliniaal nodig maar ook de loep bewijst goede diensten. Het intekenen gaat vlot en met de loep kan nauwkeurig het begin en het einde van de pijl worden bepaald: de pijl dient immers in zijn geheel te worden bereden én kan ook voorbij de pijlpunt doorlopen.

De systemen ingetekende lijn met barricaden (BARIL) en pijlen kortste route zijn met elkaar gecombineerd: eerst de kortste route intekenen tussen de genummerde pijlen en vervolgens de kortste route om de barricaden intekenen.
Ook bij het rijden van de ingetekende lijn is het gebruik van de loep niet overbodig: op de vlot te rijden route ligt hier en daar een ommetje dat niet gemist mag worden.

Na een mooie, intensieve rallydag is het goed bijkomen in het bij de SLS-gangers welbekende Novotel. Het klassement begint zich af te tekenen terwijl de deelnemers in de sport- en tourklasse met een borrel de expertklasse, die nog een avondtraject rijden, verwelkomen.

Zaterdag
Andere kaarten vragen om een andere aanpak. We stappen we over op 1:100.000 kaarten die zijn vergroot tot 1:50.000. Daarmee zijn de kaarten goed leesbaar, kunnen we dezelfde schaalliniaal (1:50.000) blijven gebruiken maar moeten we ons wel goed realiseren dat de kaarten zelf (veel) minder nauwkeurig zijn. Een groot deel van de wegen staat niet op kaart en instructies als ‘eerste weg rechts’ of ‘derde afslag links’ zullen ons zeker in de problemen brengen.
Goed de afstand meten op kaart en steeds bedenken dat bijvoorbeeld een einde weg op kaart in werkelijkheid ook een haakse kruising of zelfs een vijfsprong kan zijn!

Ook het rijden door dorpen is op een kaart met deze schaal een uitdaging: waar op de kaart 1 of misschien 2 doorgaande wegen zijn te zien blijkt in werkelijkheid een wirwar van straatjes tussen bebouwing. Belangrijk punten om aan vast te houden: de kerk en wegwijzers. De kerk kan precies vertellen waar je bent en door op de kaart (een stuk) verder weg te kijken dan het dorp waarin je bent kun je de wegwijzers ter plaatse gebruiken om de juiste weg te kiezen. Daarbij komt ook het kompas in de auto goed van pas!

Na opnieuw een intensieve dag waarbij ongetwijfeld het klassement flink is opgeschud, sluiten we af in het Crowne Plaze hotel in Antwerpen.

Zondag
Vanuit Antwerpen lijkt Scheveningen zo dichtbij, maar vergis je niet! Er ligt nog een hele rallydag in het verschiet. Zoals inmiddels iedereen is gewend, is ook de laatste dag van de SLS Classic een volle wedstrijddag en is het op zondagochtend nog steeds moeilijk te voorspellen welke equipes aan het einde van de dag gehuldigd gaan worden. De finishtijd is weliswaar wat vroeger dan op de andere dagen maar ook op deze zondag moeten de deelnemers nog volop aan de bak.
20140711 002We gaan terug naar de meer gedetailleerde 1:50.000 kaarten, wat dan ook weer wennen is, en rijden over prachtige wegen in agrarisch gebied: mais, bieten, graan, aardappelen.

 

Veel zullen de deelnemers er niet van zien: de navigator zit met zijn loep gebogen over de kaart, zonder wegwijzers en zonder dorpen duurt het lang voordat je in de gaten hebt dat een afslag is gemist en de rijder zal zich met beide handen aan het stuur goed moeten concentreren op deze uitnodigende wegen.

Teruggekomen op de boulevard genieten van haring, de ontvangst op het finishpodium en daarna, met familie, vrienden en bekenden van de barbecue bij de Carlton Beach Club. Ondertussen is de rekenkamer hard aan het werk om de laatste controlekaarten te verwerken en zodra de uitslag bekend is proosten wij graag op al die vrijwilligers die zich deze vier dagen van vroeg tot laat voor ons hebben ingezet!

Er hoefde maar een korte mail naar onze uitzetters Bart den Hartog en Peter Rovers: een verscholen bordje ‘eigen weg’ en een kleine verschuiving in het tijdschema. Veel meer puntjes zijn er niet op die i te zetten…

Yolanda Zijl