Publicatie (concept) reglement.

Publicatie (concept) reglement.

sls reglementVanaf vandaag is het concept reglement op onze website beschikbaar.

Daarin treft u behalve de bekende reglementaire zaken, meer informatie aan omtrent het tijdschema op hoofdlijnen en de gehanteerde systemen. De voorbereidingen en voorpret kunnen beginnen!

Daarbij merken we graag op dat het voor de Tour- en Comfortklasse deelnemers niet zo ingewikkeld is, als het er op basis van zo’n reglement voor minder ervaren deelnemers soms uitziet. De meeste pagina’s betreffen ‘spel- en gedragsregels’ en instructies hoe om te gaan met routecontroles en tijdcontroles. Daarmee heeft u in eerdere rally’s of tijdens rallycursussen vast al eens kennis gemaakt.

De essentie treft u uiteraard aan in bijlage B, waarin de kaartleesinstructies zijn vermeld. Daar blijkt welke systemen voor de Tour- en Comfortklasse gelden en welke systemen uitsluitend voor de Sportklasse zullen worden gebruikt. Daarnaast zijn een aantal van de genoemde algemene bepalingen voornamelijk van toepassing voor de Sportklasse maar is het onmogelijk om daar in een reglement duidelijk onderscheid in aan te brengen. Houd u vast aan de gedachte dat we er alles aan doen om voor elke klasse de route zó te maken dat deelnemers in elk geval plezierig rijden en zonder al te grote problemen de tijdcontroles weten te vinden. De een weliswaar met wat meer fouten dan de ander, want er moet natuurlijk wel sprake van een uitdaging zijn, dat is immers de essentie van het spelletje.

Voor de Comfortklasse hebben de uitzetters de Tourklasse route en tijdschema als vertrekpunt genomen. Die route is op een aantal plaatsen iets ingekort en/of vereenvoudigd. Het aantal meters onverhard is tot een minimum beperkt. Op mogelijk lastig te herkennen situaties zijn extra aanwijzingen op de routekaart opgenomen (bijvoorbeeld: ‘In Diekirch richting Echternach blijven volgen’). Op die wijze streven we ernaar om ook voor de minst ervaren deelnemers de SLS een fantastische ervaring te laten zijn.

Voornamelijk voor Tour- en Comfortklasse deelnemers geldt dat vragen omtrent het reglement gesteld kunnen worden via yolanda.zijl@slsclassic.nl. Yolanda is bestuurslid van de Stichting SLS Classic en organiseert een groot aantal rallycursussen. Daarnaast is ze vooral ook deelnemer aan deze SLS en derhalve niet op de hoogte van de inhoud van de rally. En die optelsom maakt haar de ideale persoon om de vragen van Tour- en Comfortklasse deelnemers te beantwoorden. Eventuele routetechnische vragen (inclusief eventuele vragen van Sportklasse deelnemers) zullen door haar rechtstreeks worden doorverwezen naar de uitzetters.