SLS Historie

Op 6  juni 1952 werd door de Regionale Automobielsport Club West (RAC West) de eerste SLS Rally gestart vanaf de Scheveningse boulevard bij het Kurhaus.

Op vrijdagavond om 20.01 uur vertrok de eerste deelnemer die in precies 24 uur de afstand Scheveningen- Luxemburg-Scheveningen moest overbruggen. En bedenk daarbij dat er nog geen grote autosnelwegen waren, het overgrote gedeelte van de route werd door dorpjes gereden in het Brabantse, om de Ardennen te bereiken waar ook nog simpele en primitieve weggetjes waren op weg naar Luxemburg. Dit was voor die tijd een ware beproeving voor mens en machine, het waren slechts  de avonturiers van de autosport die dit aandurfden.

Voorzitter Piet Nortier maakte er toen al een geweldig feest van: na aankomst op zaterdagavond werd er de  volgende morgen, op zondag dus, een klassements-/behendigheidsproef op de boulevard gereden. Dat was in de tijd van heel weinig auto’s een schouwspel van jewelste voor het in grooten getalen toegestroomde publiek. Van 15.00 – 17.00 uur een aantrekkelijk programma tijdens een ‘Thee’, aangeboden door het gemeentebestuur van Den Haag en om 20.00 uur prijsuitreiking in de concertzaal van het Kurhaus met aansluitend een grote feestavond met bal en attracties.

Hij noemde het een ‘Prestatierit’, die alles in zich heeft om het sportieve met het toeristische te vereenigen. En Nortier sluit in zijn slotwoord af met: Moge de SLS bijdragen tot de internationale vriendschap die de wereld zoo dringend behoeft.

De wervingsfolder voor de SLS 1952 verluidt: Het doel van de 24-uursrit Scheveningen-Luxemburg-Scheveningen Is een prestatierit met een normale automobiel, met voorgeschreven gemiddelden, langs een prachtig parcours, teneinde kennis te maken met de eisen van een rally en daarvoor oefening op te doen.

De gestelde opgave kan door zorgvuldige en sportieve rijders redelijkerwijs zonder strafpunten worden uitgevoerd. De kosten bedragen voor deelname Hfl 30,– per équipe en voor de feestavond een Rijksdaalder per persoon. En zo werd neerlands oudste regelmatigheids rally geboren.

In 1976 viel het doek voor de oorspronkelijke rally door tal van redenen zoals economische omstandigheden, strengere regelgeving en niet in de laatste plaats de veiligheidsaspecten. In 1993 echter werd door het Promotiebureau Scheveningen besloten de rally nieuw leven in te blazen, mede om het 175-jarig bestaan van de Badplaats te vieren. Vanaf die datum heeft de rally, analoog aan de tijdsgeest en soortgelijke andere rallies een nieuwe naam: SLS Classic. Het is immers een retrospectief van 1952 tot 1976, maar wel met de zelfde uitgangspunten en geest.